Benefiet dans op zondag voormiddag alleen met live muziek.

De opbrenst van deze sessie is voor de Middelbare Steinerschool Turnhout:


Twee jaar geleden startten  een aantal ouders en pedagogen een initiatiefgroep met als doel 'het oprichten van een middelbare Steinerschool in Turnhout'.


Alternatieve vormen van onderwijs zijn, meer dan ooit, broodnodig. En in plaats van de kat uit de boom te kijken, hebben we zelf het heft in handen genomen.


In september 2016 is er met succes een eerste middelbaar met 20 leerlingen van start gegaan.


Het tweede middelbaar (de achtste klas) draait zonder subsidies. Bij een opstartend middelbaar wordt de hoogste klas namelijk niet gesubsidieerd. Via giften, ondersteuningen, maandelijkse ouderbijdragen en fondswervende initiatieven wordt daarom het noodzakelijke geld binnengehaald. 

 Ondertussen gaat de initiatiefgroep er volop

voor om tegen 1 september van start te kunnen gaan met de bovenbouw. Concreet

betekent dit dat we in 2019 met de 10de klas van start gaan, 

 

in 2020 met de 11de klas en in 2021 met de afsluitende 12de klas.


Voor meer informatie kan u altijd op volgend mailadres terecht: www.steinerschoolturnhout.be

 

Deze dans sessie met live muziek gaat door op  zondag 24 december 2017

Van 10u tot 12u.

in Pontfort 165 te Retie

Als je niet kan komen en toch wil bijdragen:

IBAN: BE90 7775 9516 8232 

BIC: GKCCBEBB

 

 

voor de wegbeschrijving ,zie contact